Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μια νέα υπηρεσία προς τις τράπεζες που θα συμβάλει στην προσπάθεια που ήδη κάνουν για εξατομικευμένη τιμολόγηση και στους πελάτες της λιανικής τραπεζικής (μέσω ομαδοποίησης τους σε κατηγορίες), προς όφελος των συνεπών πελατών, ετοιμάζει η εταιρία Τειρεσίας ΑΕ, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Γιάννης Μούργελας σε συνέντευξη του στη διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ).Ο κ.Μούργελας αναφέρεται επίσης σε ένα ακόμη Αρχείο που διατηρεί η Τειρεσίας ΑΕ, που δεν είναι ακόμα γνωστό στο ευρύ κοινό και συγκεκριμένα στο Αρχείο Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων. Στο Αρχείο αυτό καταχωρούνται στοιχεία για ταυτότητες που έχουν κλαπεί ή χαθεί, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι τους να αποφεύγουν όλες τις δυσάρεστες συνέπειες που προκύπτουν από ενδεχόμενη δόλια χρήση τους.
Ερωτηθείς εάν υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού για τους πολίτες που συμπεριλαμβάνονται στην καλούμενη "μαύρη λίστα" του Τειρεσία (Αρχείο Οικονομικής Συμπεριφοράς) ο κ. Μούργελας επισημαίνει ότι η τελική απόφαση απόκειται αποκλειστικά στην κάθε τράπεζα, που θα κρίνει με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από την Τειρεσίας καθώς και τα δικά της στοιχεία αλλά και την πολιτική της, εάν θα δώσει ή όχι την συγκεκριμένη χορήγηση κάθε φορά.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΗ εταιρία Τειρεσίας ΑΕ είναι περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό λόγω της καλούμενης "μαύρης λίστας", του Αρχείου Οικονομικής Συμπεριφοράς, που διατηρεί. Εάν ένας ιδιώτης συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό αρχείο, αυτόματα οι πόρτες των τραπεζών είναι κλειστές για αυτόν; Η Τειρεσίας ΑΕ εμπλέκεται στις σχετικές αποφάσεις;
Η εταιρία Τειρεσίας είναι μια διατραπεζική εταιρία που διαχειρίζεται Αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, λειτουργώντας ως εργαλείο των τραπεζών και παρέχοντας σε αυτές πληροφόρηση για την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών. Η ευθύνη της Τειρεσίας ΑΕ τελειώνει στο να δώσει ακριβή πληροφόρηση.
Η επεξεργασία της πληροφόρησης και η τελική απόφαση απόκειται στην κάθε τράπεζα, που θα κρίνει με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από την Τειρεσίας, καθώς και τα δικά της στοιχεία που διατηρεί, αλλά και την πολιτική της, εάν θα δώσει ή όχι την συγκεκριμένη χορήγηση κάθε φορά.
Ταυτόχρονα όμως η Τειρεσίας ΑΕ έχει δημιουργήσει το Αρχείο για τη Συγκέντρωση Κινδύνων που καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων καθώς και στην εξέλιξή τους στο χρόνο. Κατά πόσο αυτό το αρχείο έχει πλέον καταστεί λειτουργικό εργαλείο για τις τράπεζες;
Το Αρχείο αυτό ξεκίνησε το 2003 για την καταναλωτική πίστη και το 2005 για την στεγαστική πίστη, με στόχο την εξακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας, δηλαδή την έκθεση του κάθε ανθρώπου σε πιστωτικούς κινδύνους.
Το Αρχείο έχει πλέον μια ικανοποιητική πληρότητα και μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των τραπεζών, συνεχίζει όμως να υπάρχει ένα πρόβλημα αναφορικά με την τροφοδότησή του με τα δεδομένα που αφορούν σε χορηγήσεις στεγαστικών δανείων πριν το 2005 και πιστωτικών καρτών πριν το 2003, καθώς δεν έχουν καταχωρηθεί στο Αρχείο. Υπάρχει μια συζήτηση για την επίλυση του θέματος αυτού και με την κυβέρνηση, κυρίως όμως με την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς αυτά τα στοιχεία είναι πολύτιμα δεδομένα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κάτι που είναι πλέον ζητούμενο για το τραπεζικό σύστημα κάτω από τους αυστηρούς κανόνες εποπτείας της Βασιλείας ΙΙ.
Πολύ χρήσιμο για τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες είναι και το αρχείο Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων που διατηρεί η Τειρεσίας ΑΕ. Κατά πόσο είναι γνωστή η υπηρεσία αυτή στο ευρύ κοινό;
Το Αρχείο αυτό έγινε επειδή διαπιστώθηκε ότι πολίτες που έχουν πέσει θύματα κλοπής ή έχουν χάσει την ταυτότητά τους έχουν υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς αυτός που την έχει κλέψει απευθύνεται στο τραπεζικό σύστημα και παίρνει επιταγές, πιστωτικές κάρτες ή ακόμη και δάνειο στο όνομα του κατόχου της ταυτότητας.
Το Αρχείο αυτό αποδείχτηκε στην πράξη εξαιρετικά ωφέλιμο, εάν ληφθεί υπόψη ότι μόνον το 2007 εμφανίστηκαν στο τραπεζικό σύστημα για να κάνουν συναλλαγές 15.000 κλεμμένες ταυτότητες. Και βεβαίως οι συναλλαγές αυτές δεν έγιναν με αποτέλεσμα 15.000 συμπολίτες μας να αποφύγουν τις όποιες δυσάρεστες συνέπειες.Οι πολίτες που χάνουν την ταυτότητα τους θα πρέπει να την δηλώνουν άμεσα στα Γραφεία της Τειρεσίας, είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση είτε με επιστολή ή ακόμη και με τηλεγράφημα προκειμένου να καταχωρείται άμεσα στο σύστημα και να αποφεύγονται παράνομες συναλλαγές στις τράπεζες.
Πριν μερικούς μήνες ανακοινώσατε μία νέα υπηρεσία που θα προσφέρει τη δυνατότητα στις τράπεζες να έχουν έτοιμο το πιστοληπτικό προφίλ των δανειοληπτών Η υπηρεσία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να προχωρήσουν στην εξατομίκευση της τιμολόγησης ακόμη και σε πελάτες λιανικής τραπεζικής. Σε πιο στάδιο βρίσκεται η σχετική διαδικασία;
Είναι ένα σύστημα "credit scoring", όπως λέγεται διεθνώς, ή πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως ονομάζεται στην Ελλάδα. Η Τειρεσίας ΑΕ με βάση όλα τα δεδομένα που έχει για κάθε συναλλασσόμενο με το τραπεζικό σύστημα, με την χρήση συγκεκριμένου στατιστικού μοντέλού, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο και προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και στο περιεχόμενο του Αρχείου, καταλήγει σε δύο στοιχεία: Ένα ποσοστό που δείχνει την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του συναλλασσόμενου απέναντι στο τραπεζικό σύστημα καθώς και την πιστοληπτική βαθμολόγηση του συναλλασσόμενου.
Οι τράπεζες θα μπορούν χρησιμοποιώντας τα δύο αυτά δεδομένα, σε συνδυασμό με τις δικές τους εσωτερικές αξιολογήσεις της πελατείας τους, να αποφασίζουν εάν θα προχωρήσουν στην χορήγηση ενός δανείου ή μιας πίστωσης.
Η υπηρεσία αυτή θα συμβάλει ώστε οι τράπεζες να αποκτήσουν πιο εύκολα τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των πελατών της λιανικής τραπεζικής, επιβραβεύοντας του συνεπείς πελάτες με καλύτερη τιμολόγηση, σε σχέση με τους ασυνεπείς και τους κακοπληρωτές.

ΠΗΓΗ ΑΝΑ ΜΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: